FBK-Pharma Thiamin Kapseln Vitamin B1 Vitamin D 13,03 EUR*